Søk:
Du har 0 vare i handlekurven
Totalsum: NOK 0

  Av Oddny Rød. Om utfordringer internett og sosiale medier kan ha i parforhold. Belyser sosiale mediers funksjon og rolle i mange menneskers liv

  Oddny Rød er klinisk sosionom med videreutdanning i familieterapi og
  systemisk samhandling. Hun har arbeidet som familieterapeut og mekler
  ved Familievernkontoret i Molde de siste ti årene, og i voksenpsykiatrien i
  Oslo og Molde i over tjue år.

  Forfatteren har arbeidet mye med nettrelaterte saker i familievernet. Hun
  har lest en rekke utenlandske publikasjoner og bøker med nettrelaterte
  temaer. Hun publiserte den første norske artikkelen om internett og sosiale
  medier i et relasjonsperspektiv i det nordiske tidsskriftet Fokus på familien
  i 2013. Denne artikkelen utgjør bokas første del. Den andre delen er en
  større artikkel skrevet høsten 2015. Et fagstipend fra Norsk Forening for
  familieterapi (NFFT) og studiepermisjon fra Familievernkontoret i Molde
  har gjort boka mulig å skrive.

  I bokas første del er hovedfokuset de utfordringer internett og sosiale
  medier kan ha i parforhold. I den andre delen belyser forfatteren sosiale
  mediers funksjon og rolle i mange menneskers liv. Videre beskrives flere
  temaer som omhandler par, blant annet nettdating og cybersex. Videre
  settes søkelys på internett og sosiale medier i familier med små og store
  barn, samt digital mobbing og online partnervold. Det er også et kapittel
  om nettavhengighet, samt et kapittel som omhandler hvordan man kan
  finne balanse i en digital hverdag. Forfatteren har oversatt og bearbeidet
  «The Couple And Family Technology Framework» (The CFT Framework)
  til norske forhold. Det er en forståelsesmodell med fokus på intime
  relasjoner i en digital tid. Forfatteren har valgt å kalle den en par- og
  familie teknologisk forståelsesmodell, PFT-modellen.

  Boka vil ha interesse for alle typer terapeuter, blivende terapeuter og andre
  fagpersoner som møter denne problematikken i sitt klientarbeid. Det er et
  ønske at boka kan bli pensum i en del terapeutiske videreutdanninger, da
  denne problematikken vil øke i omfang i årene som kommer. Boka er også
  aktuell for alle andre som ønsker å tilegne seg mer kunnskap om temaet
  internett og sosiale medier i et relasjonsperspektiv.

  NOK 200.00