Velkommen til Licentia Forlag                                       

Har du en forfatter i magen?                                         

Sitter på et ferdig manus?      

Eller ønsker du å skrive en bok? 

Eller rett og slett bare lage en liten minnebok til deg og dine?

Da er vi det rette forlaget for deg!  

Licentia gjør din bokdrøm virkelig!

Hos oss får du gode betingelser, med hele 80% royalty direkte til deg.

Licentia oversatt fra latinsk betyr FRIHET og TILLATELSE
Licentia poetica oversatt fra latinsk betyr dikterisk frihet, dvs. dikterens frihet til å dikte om på virkeligheten, sette seg ut over formelle krav og lignende til fordel for de kunstneriske. 

Vi ønsker at forfatterne skal bruke sin kunstneriske frihet til å skrive slik de vil og få tillatelse til å gi ut sine verk.

Vi gir ut alle typer bøker, i hele litteraturspekteret.